kazalo kontakt pridruži se nam povezave english
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
Programi Projekti Dogodki Akcije Spremljanje okoljskih politik
Podnebne spremembe
Energija
Mobilnost
Davčna reforma
Potrošništvo
Podnebje in razvoj

iskanje

v središču
utrinek
Odpadke pred odlaganjem čimbolj stisnemo in s tem čimbolj izkoristimo prostornino.
članstvo
Trajnostno mobilni!

Trenutno v Sloveniji emisije toplogrednih plinov, ki so povzročitelji podnebnih sprememb, kljub raznim ukrepom še vedno naraščajo. Predvsem očitna je rast emisij na področju prometa, kjer obstaja veliko pomanjkanje učinkovitih ukrepov. Eden od razlogov za takšno stanje je v tem, da državljani in državljanke Slovenije kot najbolj priljubljeno prevozno sredstvo vidijo osebni avtomobil in z njim povezano gradnjo avtocest.

Ker je potrebno takšno prepričanje spremeniti, želimo skozi projekt Trajnostno mobilni! narediti enega od prvih korakov za spremembo dojemanja mobilnosti. Namen projekta Trajnostno mobilni! je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše oblike mobilnosti k sprejemanju drugih, bolj trajnostnih oblik mobilnosti (javni prevoz, kolesarjenje, intermodalnost).

biking10.jpgbus2.jpgProge1_v.jpg

V okviru projekta bo izdelano vsebinsko ozadje trajnostne mobilnosti, na podlagi katerega bo izdelana komunikacijska strategija za kampanjo, ki bo v šestih slovenskih mestih voznike opozarjala, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti. Spletna stran o trajnostni mobilnosti je prav tako rezultat omenjenega projekta.

Projekt se delno financira iz lastnih sredstev Fokusa, predvsem pa ga finančno podpirata Ministrstvo za okolje in prostor in Swedish NGO Secretariat for Acid Rain.

MOP.jpg

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana
info@focus.si
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
 Programi Projekti Dogodki Akcije Spremljanje okoljskih politik