kazalo kontakt pridruži se nam povezave english
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
Podnebne spremembe
Energija
 

Obnovljivi viri energije
   Zelena elektrika
   Kaj je zelena elektrika?
   Zelenost dobaviteljev
   Preklopi na zeleno!
   Kako lahko sodelujete?
   Povezave
   Pogosta vprašanja in odgovori
Učinkovita raba energije
Jedrska energija
Povezave

Mobilnost
Davčna reforma
Potrošništvo
Podnebje in razvoj

iskanje

v središču
utrinek
6 sprememb, s katerimi lahko zmanjšamo porabo energije v starejši hiši: izolirajmo podstrešje, vstavimo dvojne šipe, izolirajmo votle stene, zatesnimo okna in vrata, izolirajmo bojlerje in cevi, ter namestimo termostate na radiatorje.
članstvo
2. Kateri dobavitelji električne energije so bolj 'zeleni'?


Slovenski dobavitelji ponujajo svojim ponudnikom različne proizvode in pakete storitev zagotavljanja električne energije. Nekateri med njimi ponujajo pakete zelene energije, drugi ne, prav tako so paketi pri dobaviteljih različno poimenovani. Zasledimo lahko:

Modro energijo, ki je električna energija, proizvedena iz velikih slovenskih hidroelektrarn. V sodelovanju s Holdingom Slovenske elektrarne d.o.o. je certificirana po strogih okoljskih kriterijih mednarodne organizacije Renewable Energy Certificate System. Ta elektrika je okolju prijaznejša kot elektrika iz premoga ali jedrske energije, vendar pa ima še vedno številne negativne učinke na okolje.

Zeleno energijo Elektro Energije, ki je pridobljena iz obnovljivih virov v malih hidroelektrarnah hčerinske družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o.. Takšne elektrarne ne zahtevajo velikih posegov v prostor.

Reenergijo Elektro Gorenjske, s ponudbo katere spodbujajo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in rabo obnovljivih virov energije.


2.1 Razvrščanje dobaviteljev

Ker smo želeli stvari poenostaviti, smo dobavitelje električne energije za gospodinjstva na slovenskem trgu primerjali in razvrstili na osnovi dveh kriterijev:

a) ponudba zelenega izdelka

b) delež obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov.

Podatke o deležu obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov smo dobili na spletni strani Javne agencije RS za energijo, podatke o dostopnih zelenih in modrih paketih za gospodinjstva pa na spletnih straneh dobaviteljev. Prišli smo do sledečih rezultatov:


a) glede na ponudbo zelenega izdelka

Prvi kriterij je, ali ima dobavitelj zelen izdelek v ponudbi ali ne. Štirje dobavitelji ponujajo t.i. modro energijo, ki pa ni nujno trajnostna, saj je proizvedena v velikih hidroelektrarnah, ki imajo lahko velike negativne vplive na okolje. Za zelen izdelek zato štejemo elektriko, ki je proizvedena iz malih hidroelektrarn in ostalih obnovljivih virov energije. Od tega kriterija je odvisno, ali se dobavitelj uvrsti na zeleni, modri ali rdeči seznam. Ponudniki zelenega izdelka so uvrščeni na zeleni seznam, ponudniki modre energije na modrega, ponudniki, ki ne ponujajo niti eno niti drugo, so na rdečem seznamu.

Dobavitelj

Zeleni proizvod

Elektro Energija, d.o.o.

da

Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o.

da (tudi modra energija)

Elektro Celje Energija, d.o.o.

ne (zgolj modra energija)

Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje

ne (zgolj modra energija)

E 3, d.o.o.

ne (zgolj modra energija)

Petrol, d.d.

ne

Petrol Energetika, d.o.o.

ne

GEN-I, d.o.o.

ne

b) glede na delež obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov

Dobavitelje smo nadalje klasificirali glede na delež obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov. Za primerjavo smo vzeli zadnje podatke, dostopne na spletni strani Agencije RS za energijo. Dve najbolj umazani obliki proizvodnje elektrike sta premog in jedrska energija, zato je prednost dana proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije.

Rang

Dobavitelj

Obnovljivi viri

Fosilni viri

Jedrsko gorivo

1

Petrol, d.d.

36,00 %

43,00 %

21,00 %

2

Elektro Celje Energija, d.o.o.

24,03 %

50,20 %

25,77 %

3

Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje

21,88 %

50,15 %

27,97 %

4

Elektro Energija, d.o.o.

21,17 %

55,92 %

22,91 %

5

Petrol Energetika, d.o.o.

21,00 %

56,00 %

23,00 %

6

GEN-I, d.o.o

18,65 %

22,70 %

58,65 %

7

E 3, d.o.o.

17,64 %

54,85 %

27,51 %

8

Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o.

8,59 %

69,51 %

21,90 %

Zelenost dobaviteljev smo ocenjevali maja 2013 na podlagi javno dostopnih podatkov, ki jih dobavitelji tudi sicer morajo posredovati svojim kupcem. Prvič smo takšno oceno naredili leta 2006, drugič pa 2009. Trenutno je 8 dobaviteljev električne energije, od teh zgolj 2 ponujata zeleno energijo, 4 med njimi pa modro. Niti zelene, niti modre ne ponujajo 3 ponudniki. Stanje je glede na leto 2009 nekoliko slabše, saj je v tem času 1 ponudnik odstranil ponudbo zelene energije in ponuja zgolj modro (Elektro Celje Energija) v EKO paketu. Za 3 ''najmlajše'' ponudnike (GEN-I, Petrol in Petrol Energetika), ki nimajo zelenega ali modrega paketa, je očitno najpomembnejša komponenta trga z električno energijo ravno njena cena in ne ponujanje zelenih produktov ali storitev. Tudi delež obnovljivih virov energije v mešanici primarnih virov se je od zadnjega ocenjevanja leta 2009 spremenil in sicer se je delež pri vseh dobaviteljih zmanjšal.

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana
info@focus.si
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti