kazalo kontakt pridruži se nam povezave english
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
Podnebne spremembe
Energija
Mobilnost
Davčna reforma
Potrošništvo
Podnebje in razvoj
 

Podnebno breme
Soodvisnost ljudi in okolja
Politični izziv
Dobre prakse
Povezave


iskanje

v središču
utrinek
Ko kupujemo nov avto, preverimo njegove lastnosti in upoštevajmo vse dejanske okoljske ter materialne stroške. Pretehtajmo smiselnost dodatne opreme (klimatska naprava, servomehanizmi, avtomatski menjalnik, elektronsko uravnavanje oken, sedežev in ogledal). Ti porabijo za delovanje več energije, prispevajo k manjši aerodinamičnosti in večji teži avtomobila, in s tem k večji porabi goriva.
članstvo
Podnebje in razvoj

v_tekst.JPG

»Najprej sem mislil, da se borim za obvarovanje dreves, nato sem mislil, da se borim za ohranitev Amazonskega pragozda. Zdaj sem ugotovil, da se borim za človeštvo.«
Chico Mendes, brazilski okoljevarstvenik, ki je pred dvajsetimi leti med poskusom varovanja Amazonskega pragozda umrl, o povezavah med lokalnimi prizadevanji in globalnim gibanjem za družbeno pravičnost.

Naš obstoj je močno odvisen od našega okolja in podnebja, vendar pa je naše zavedanje o povezanosti izrabe podnebja pri nas in vplivi na celotno zemeljsko oblo še na zelo nizki ravni. V Sloveniji imamo srečo, da živimo na območju, kjer se je razmeroma lahko prilagoditi na spremenjene podnebne razmere. Ne zavedamo se dovolj, da je podnebje skupno vsem zemljanom, s katerimi živimo v ekološki soodvisnosti, in da nekateri nimajo take sreče kot jo imamo mi.

Najbolj na udaru so t.i. države v razvoju, ki so najmanj prispevale k spremembam podnebja, trpijo pa za posledicami podnebnih sprememb bolj kot glavni krivci, t.i. razvite države (predvsem Evropa in ZDA, tudi Japonska in Avstralija). Podnebne spremembe se občutno poznajo na nekaterih vitalnih področjih, kot je širjenje puščave in posledično pomanjkanje vode, ki je bistvenega pomena za golo preživetje. Ravno tako je na udaru pridelovanje hrane zaradi spremenjenih razmer. Vse to povzroča razselitev ljudi, ki so prisiljeni zapuščati domove zaradi našega preobremenjevanja podnebja.

Podnebne spremembe so in bodo regionalno zelo različno občutene. To je en izmed glavnih razlogov za nujnost ukrepanja, saj imajo podnebne spremembe že zdaj občutne posledice v najbolj ranljivih in revnih delih sveta. Vpliv, ki ga imajo vse bolj številne suše, ekstremni vremenski pojavi, tropske nevihte in naraščanje nivoja morja, bo največji v večini Afrike, Azije in pri mnogih otoških državah ter obalnih področjih.

Nasilni konflikti, nezadostnost virov, šibke politike in pomanjkanje koordinacije zavirajo razvojni proces, predvsem, vendar ne samo, v Afriki. Kljub temu so v nekaterih državah opazni veliki napredki (npr. uspešnost Vietnama pri omejevanju revščine in zagotavljanju osnovnega šolstva za večino prebivalcev). Taki primeri razvojnih uspehov bodo vedno bolj ogroženi zaradi podnebnih sprememb. Zato moramo videti boj proti revščini in boj proti posledicam podnebnih sprememb kot enotno prizadevanje. Drug drugega morata krepiti, uspeh mora biti dosežen hkrati na obeh frontah. Pogoj za uspeh je velik vložek v prilagajanje na podnebne spremembe, saj bodo le-te v vsakem primeru imele posledice predvsem v najrevnejših državah, tudi če takoj začnemo resno ukrepati in zniževati emisije. Posamezne države bodo morale razviti lastne prilagoditvene načrte, vendar pa jim mora mednarodna skupnost nuditi pomoč.

Pomembno je tudi, da države v razvoju - predvsem tiste, ki so se začele hitro razvijati - začno razmišljati o možnostih za trajnosten razvoj, saj bo sicer globalni boj proti katastrofalnim podnebnim spremembam neuspešen. Tudi pri trajnostnem razvoju morajo razvite države nuditi podporo in sicer v dveh nivojih: pokazati zgled za zmanjševanje emisij doma ter pomagati pri prenosu čistih tehnologij.

Boj proti nevarnim posledicam podnebnih sprememb je del boja za humanost in človeštvo samo. Za zmago so potrebne daljnosežne spremembe na več segmentih – potrošnja, proizvodnja in cenitev energije, mednarodno sodelovanje. Predvsem pa zahteva zmaga v tem boju daljnosežne spremembe pri našem dojemanju ekološke soodvisnosti, načinu razmišljanja o socialni pravičnosti do revnih prebivalcev našega sveta in o človekovih pravicah in dolžnostih do prihodnjih generacij.

Spletna stran je nastala v okviru projekta Deloping while safeguarding climate? Yes it's possible!, ki ga finančno podpira Presidency Fund

presidency_fund.jpg 

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana
info@focus.si
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti