kazalo kontakt pridruži se nam povezave english
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
Osebna izkaznica Kdo je kdo Vizija Sodelovanje Financiranje Kontakt
Podnebne spremembe
Energija
Mobilnost
Davčna reforma
Potrošništvo
Podnebje in razvoj

iskanje

v središču
utrinek

Izbirajmo ekološke izdelke. Biološke kmetije imajo 7 osnovnih prednosti: lokalnost, izboljševanje zemlje, kvaliteto pridelka, majhna poraba energije, zadovoljstvo zaposlenih, ne onesnažujejo in ohranjajo biološko raznovrstnost.

članstvo
Podnebje

V tem razdelku predstavljamo ključne projekte in dejavnosti iz programa Podnebje.


Sooblikovanje podnebne politike

Namen te dejavnosti je bil zagotoviti okoljsko učinkovito in ambiciozno podnebno politiko, ki primerno odgovarja na podnebne izzive skozi sledenje razvoju politik in aktivno vključevanje v proces sprejemanja politik. Izvedene so bile naslednje dejavnosti: oblikovanje stališč (mednarodna podnebna pogajanja, skupaj 18 stališč) ter posredovanje pripomb in stališč odločevalcem (pisma, srečanja, telefonski pogovori), sodelovanje na različnih dogodkih, lobiranje na nacionalni in evropski ravni, sledenje mednarodnim pogajanjem (Bonn, Copenhagen), informiranje NVO v Sloveniji in Evropi ter informiranje zainteresirane javnosti. 

Tlakovanje poti do Kopenhagna

Namen projekta je bil graditi podporo za ambiciozen globalni podnebni dogovor v Kopenhagnu skozi ustvarjanje političnega pritiska in informiranje javnosti. Izvedene so bile naslednje dejavnosti: nadgradnja spletne strani o post 2012, priprava informacij o post 2012 (briefing), oblikovanje stališč o post 2012, podan prispevek k razpravi o Post 2012 komunikaciji EU, predstavitev stališč ključnim odločevalcem,  izvedene tri opozorilne akcije, izvedena okrogla miza 'Kopenhagen in mi. Kaj pa drugi?', delo z mediji, poročanje s pogajanj v obliki spletnega bloga in sodelovanje s Climate Action Network.


Ukrepaj zdaj

Focus je skupaj s številnimi partnerji začel kampanjo Ukrepaj zdaj! Vzpostavili smo spletno stran, izvedli dve opozorilni akciji, predelali dva kratka filmčka za uporabo v Sloveniji in sodelovali z mediji. Kampanja je bila izjemno odmevna.

Kampanja Big Ask

Namen kampanje je bil mobilizirati podporo javnosti za sprejem zakona o podnebnih spremembah ter spodbuditi sprejem zakona o podnebnih spremembah. Izvedene so bile naslednje dejavnosti: lobiranje za oblikovanje delovne skupine v okviru 2 formalnih in 2 neformalnih srečanj, gradnja sodelovanja med NVO v podporo podnebnemu zakonu skozi 6 srečanj, predstavitev potrebe po podnebnem zakonu na srečanju s strokovnjaki in ministri pri Pahorju, sodelovanje v delovni skupini za pripravo podnebnega zakona, informiranje javnosti o poteku procesa, predstavljanje stališč NVO do zakona in njegove vsebine odločevalcem in pripravljalcem zakona skozi 3 srečanja.

Volitve za Evropski parlament

Focus samostojno ni izvajal dejavnosti za volitve v EP, vendar pa smo sodelovali v različnih pobudah in dejavnostih. Ključna je bila podpora stališčem Green 10, ki jih je prevedel Inštitut za trajnostni razvoj. Razen tega smo sodelovali z novinarji, ki so pripravljali vprašanja za kandidate in odpirali razpravo o okoljskih temah. Sodelovali smo tudi v pripravi in promociji Manifesta razvojnih organizacij, kjer smo pokrili področje okolja. Pomembna dejavnost je bila tudi komunikacija z nekaterimi kandidati, ki so nas v pripravah programov kontaktirali za okoljska vprašanja.

Svetovalnica za podnebju prijazen življenski slog

Namen projekta je bil omogočiti dostop do nasvetov in informacij ljudem, ki si želijo spremembo navad in življenjskega sloga. Izvedene so bile naslednje dejavnosti: prenova sistema spletnega sistema za nasvete, priprava promocijske kampanje za svetovalnico, promocija nasvetov prek elektronskih kanalov (mailing liste, Facebook) in promocija nasvetov na dogodkih.

Podnebne novice

Cilj je bil obveščati zainteresirane NVO o politikah, razpravah, dogodkih ali publikacijah na področju podnebnih sprememb in povezanih področij. Izvedene so bile naslednje dejavnosti: priprava in objava 48 tedenskih novic s področja podnebnih sprememb in povezanih področij, razpošiljane novic po različnih mrežah (Focus, CAN Europe, CANCEE, Agree.net, CNVOS), objavljanje novic na spletni strani.

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana
info@focus.si
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
 Osebna izkaznica Kdo je kdo Vizija Sodelovanje Financiranje Kontakt