kazalo kontakt pridruži se nam povezave english
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
Novice Napovednik Mediji Sramotilni steber Ukrepaj!
Podnebne spremembe
Energija
Mobilnost
Davčna reforma
Potrošništvo
Podnebje in razvoj

iskanje

v središču
utrinek

Ne likajmo brisač, posteljnine in ostalih stvari, ki jih lahko uporabimo ne da bi bile zlikane. Poleg energije prihranimo s tem tudi čas.

članstvo
Focus 22.06.2010  
Sporočilo za javnost_V letu 2020 kar četrtina porabljene energije iz obnovljivih virov
Maribor, 22. junij 2010 – Na Univerzi v Mariboru je danes potekal drugi podnebni posvet iz serije šestih podnebnih posvetov, ki bodo do konca leta potekali po Sloveniji v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2«. Namen posveta je bil javnosti predstaviti vsebino Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 ter zbrati ključne pripombe in priporočila javnosti glede ciljev ter potencialnih ovir in mehanizmov za izvajanje sprejetih ukrepov.

Leta 2009 je v veljavo stopil sveženj zakonodajnih rešitev v okviru t.i.  podnebno – energetskega paketa EU, ki je opredelil zavezo EU, da bo do leta 2020 izpuste toplogrednih plinov zmanjšala za 20 % glede na leto 1990, obnovljivi viri energije pa bodo do leta 2020 dosegli 20 % delež v končni rabi energije. Doseganje slednjega cilja naj bi zagotovil Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020, ki ga mora Slovenija do konca tega meseca posredovati v Bruselj.


V okviru posveta so bili posebej naslovljeni izzivi povezani z izvajanjem akcijskega načrta - o ovirah za prodor obnovljivih virov in njihovem naslavljanju so razpravljali predstavniki vlade, gospodarstva, sindikatov, znanstvene sfere ter nevladnih organizacij.


'Evropska zakonodaja nas obvezuje, da oblikujemo nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020. Za Slovenijo je določeno, da mora do leta 2020 doseči najmanj 25% delež OVE v končni bruto uporabi energije. Zato z akcijskim načrtom določamo letne cilje za deleže energije iz obnovljivih virov in predvidene ukrepe s katerimi bomo dosegli predpisan cilj v letu 2020,' je sprejemanje in javno razpravo o Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 pojasnil mag. Silvo Škornik iz Direktorata za energijo.


'Doseganje cilja bo zahtevalo spremembe na več področjih – pri poenostavitvi postopkov umeščanja v prostor, pri iskanju ravnotežja med okoljsko zakonodajo in potrebo po proizvodnji električne energije iz OVE ter pri postavitvi prioritet glede projektov za doseganje predpisanega cilja. Skupina HSE bo v svoj prispevek za doseganje tega cilja vložila vse napore,' je napovedal Borut Meh, generalni direktor HSE d.d.


'Zadovoljni smo, da se Akcijski načrt sprejema ob vključevanju javnosti, pa tudi trenutna vsebina načrta je dokaj dobra. Še vedno pa nas skrbi, da utegne pri izvajanju načrta priti do zamikov ali celo do neizvajanja ukrepov, kot je to pri nas ponavadi praksa. Zato smo želeli z današnjim posvetom še dodatno osvetliti možnosti za strožje implementacijske mehanizme in nadzor nad izvajanjem načrta,' je poudarila Lidija Živčič, predsednica Focus društva za sonaraven razvoj.


Današnji posvet je bilo mogoče spremljati tudi na spletu, preko spletnega video prenosa. Na portalu www.slovenija-co2.si se zainteresirani še lahko vključijo v razpravo ter v živo spremljajo vse prihodnje posvete. 'Novost pri podnebnih posvetih je možnost širokega sodelovanja zainteresirane javnosti, ki pa ni odvisna od fizične prisotnosti na organiziranih dogodkih,' je izpostavila Milena Marega Škrl iz Regionalnega centra za okolje.

Podnebni posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin. Posvete pripravljajo organizacije Focus društvo za sonaraven razvoj, Regionalni center za okolje, Inštitut za elektronsko participacijo in Studio 12. Drugi posvet je bil pripravljen v odelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo – Direktorat za energijo.

***

KONTAKT: Anela Bešo, anela@focus.si,  031 204 595 
INFORMACIJE: Lidija Živčič, lidija@focus.si,  041 291 091 

Več informacij o dogodku in projektu je mogoče najti na www.slovenija-co2.si

***

Dokument v pdf. obliki najdete tukaj: /PR_posvet2_20100622.pdf PR_posvet2_20100622.pdf  74.97 KB  22.06.2010 11:07 

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana
info@focus.si
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
 Novice Napovednik Mediji Sramotilni steber Ukrepaj!