kazalo kontakt pridruži se nam povezave english
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti
Podnebne spremembe
Energija
 

Obnovljivi viri energije
Učinkovita raba energije
Jedrska energija
Povezave

Mobilnost
Davčna reforma
Potrošništvo
Podnebje in razvoj

iskanje

v središču
utrinek

Če je mogoče, kupujmo lokalne izdelke. Bodimo pozorni na to, od kod so prišle surovine, kje je bil izdelek proizveden in kje pakiran. Tudi trgovcem dajmo vedeti, da imamo rajši izdelke, ki prepotujejo najkrajšo možno pot. 

članstvo
Povezave

Agencija za prestrukturiranje energetike

Projekt: Preklopi na sonce (Slovenski E-forum)

Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Community Research and Development Information Service

Elektro Ljubljana

Energy cities

International network for sustainable energy INFORSE

Tehnološka platforma za fotovoltaiko

Zanimive povezave - ReNEP (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200457&stevilka=2669) - Zelena knjiga EU o energetski učinkovitosti (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm; http://www.aure.si/dokumenti/EU/SL%20Green%20Paper%20final.pdf)) - Direktiva o energetski učinkovitosti (http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:114:SOM:SL:HTML) - www.aure.si

Status and impact of Slovenian lignite industry (Študija o statusu in vplivu slovenske industrije lignita)

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana
info@focus.si
O nas Dejavnosti Publikacije Aktualno Kaj lahko narediš ti