energija
zakaj OVE
vrste OVE
financiranje OVE
primeri dobre prakse
aktualno
povezave
kontakt
 

Napovednik
ni aktualnih dogodkov

Novice
Sprejeta energetska politika za Evropo 13.03.2007

Svet EU je na zasedanju 8. in 9. marca 2007 sprejel sklepe, ki opredeljujejo nadaljni boj EU proti podnebnim spremembam.

Voditelji držav članic EU so sprejeli energetsko politiko za Evropo, katere cilj je povečati konkurenčnost na energetskem trgu in zagotavljanje varne oskrbe z energijo ob hkratnem varčevanju z energijo in promociji podnebju prijaznih energetskih virov.

Voditelji EU so sprejeli cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na leto 1990. EU je pripravljena sprejeti cilj 30 %, če so podobne cilje pripravljene sprejeti tudi druge države, vključno z ZDA, Kitajsko in Indijo.

Sprejet je bil zavezujoč cilj, da bo 20 % energije v EU do leta 2020 pridobljene iz obnovljivih virov energije. Prav tako je bil sprejet zavezujoč minimalni cilj 10 % deleža biogoriv v transportu do leta 2020.

Sklepe Sveta EU najdete tukaj.
Evropska komisija objavila 'energetski paket EU' 12.01.2007

10. januarja 2007 je Evropska komisija objavila t.i. energetski paket EU, skupaj 24 dokumentov, ki naj bi začrtal prihodnjo energetsko politiko EU ter obenem pomagal v boju proti podnebnim spremembam, omogočil varno oskrbo EU z energijo in ohranil njeno konkurenčnost.
Energetski paket zajema dokumente, ki urejajo tri temeljna področja: notranji energetski trg, hitrejši prehod na energijo z manjšo vsebnostjo ogljika in energetsko učinkovitost.
Sveženj vseh objavljenih dokumetov je dosptopen na spletni strani: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm.


Sternovo poročilo o ekonomiki podnebnih sprememb 16.01.2007

V Veliki Britaniji so objavili poročilo sira Nicholasa Sterna, vodje Vladne ekonomske službe in nekdanjega glavnega ekonomista Svetovne banke, o ekonomiki podnebnih sprememb. Gre za najbolj temeljito poročilo doslej, katerega osnovna ugotovitev je, da je še mogoče preprečiti najhujše posledice globalnega segrevanja, vendar je potrebno takojšnje ukrepanje vlad, gospodarstvenikov in posameznikov.

Obnovljivi viri energije in NVO – enotnost v različnosti? 20.03.2006

Fokus društvo za sonaraven razvoj, Slovenski E Forum in Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo izvajajo projekt Obnovljivi viri energije in NVO – Enotnost v različnosti?, katerega namen je oblikovati skupna stališča slovenskih naravovarstvenih in okoljevarstvenih organizacij o trajnostni rabi obnovljivih virov energije v Sloveniji.
V okviru projekta sta bili organizirani že dve delavnici, nastal pa je tudi osnutek skupnih stališč slovenskih naravovarstvenih in okoljevarstvenih organizacij o trajnostni rabi obnovljivih virov energije. Vse zainteresirane organizacije so vabljene, da na omenjeni osnutek podajo svoje komentarje.
Več o projektu najdete na spletni strani: http://www.focus.si/index.php?node=148.

Vključevanje lokalnih skupnosti v financiranje OVE 02.11.2005
Fokus je pripravil novo brošurico z naslovom Vključevanje lokalnih skupnosti v financiranje OVE. Na kratko povzema bistvo lokalnega lastništva objektov za izrabo OVE in predstavlja primer dobre prakse.

Za medije
ni aktualnih objav
 
Obnovljivi viri energije za lokalne skupnosti

Cilj projekta Obnovljivi viri energije za lokalne skupnosti je ozaveščanje predstavnikov občin in lokalnih skupnosti o pomenu obnovljivih virov energije in spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov energije v njihovih skupnostih.

V okviru projekta je bila izdana publikacija Prihodnost je obnovljiva!, na osnovi te publikacije in dodatnih materialov pa bo v različnih krajih po Sloveniji izpeljanih pet delavnic. Na teh delavnicah bi radi opozorili na pomembnost razvoja obnovljivih virov energije v slovenskih občinah, obvestili o možnostih financiranja rabe obnovljivih virov energije in pokazali, da so primeri dobre prakse že na voljo tudi v slovenskih občinah.

S svojo podporo omogočajo izvajanje projekta:
- regionalne razvojne agencije,
- Ministrstvo za okolje in prostor in
- Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Projekt finančno podpira Britansko veleposlaništvo v Sloveniji.