raba energije | okoljski vplivi | družbeni vplivi | ekonomsko-politični vplivi
energija
zakaj OVE
vrste OVE
financiranje OVE
primeri dobre prakse
aktualno
povezave
kontakt
 

Družbeni vplivi

Današnja oskrba človeštva z energijo ima poleg naželenih okoljskih vplivov tudi neželene vplive na družbo. Vasi, ki so izginile zaradi izkopavanja premoga, ljudje, ki umirajo v vročinskih valih, ter države, ki bodo delno ali v celoti zalite z vodo, so le nekateri primeri. Čeprav današnji načini pridobivanja in porabe energije nekaterim delom človeštva pomenijo boljše življenje in razvoj, obstajajo številne skupine in celo narodi, ki jim življenje onemogočajo. Zaradi tega je potrebno vplive energetike obravnavati ne le kot okoljski izziv, temveč tudi kot družben problem.

war.jpg 
raba energije | okoljski vplivi | družbeni vplivi | ekonomsko-politični vplivi