EU | Slovenija | privatni kapital
energija
zakaj OVE
vrste OVE
financiranje OVE
primeri dobre prakse
aktualno
povezave
kontakt
 

Financiranje obnovljivih virov energije

Projekti izrabe OVE so ponavadi majhni in kapitalno intenzivni. Izkušnje kažejo, da tudi OVE projekti prinašajo ekonomske dobičke, toda visoki začetni stroški in dolga odplačilna doba sta neprivlačna za privatne investitorje. Banke prav tako niso pogosti podporniki projektov rabe OVE, saj so prihodki prenizki, poleg tega pa nosilci OVE projektov pogosto niso usposobljeni za pridobivanje in črpanje bančnih sredstev. Podobna ovira se pojavi pri pridobivanju nepovratnih sredstev na razpisih EU.

Ker pa je razvoj OVE prioriteta v EU in Sloveniji, je trenutno na voljo kar nekaj načinov financiranja OVE. Mogoče je dobiti poceni posojila ali nepovratna sredstva, kar v številnih primerih pomaga pri premostitvi razlik med cenami OVE tehnologij in tradicionalnih tehnologij. Na tem mestu je zbranih nekaj informacij o različnih možnostih financiranja OVE. 
EU | Slovenija | privatni kapital