primeri iz Slovenije | primeri iz EU | podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo tehnologijo za izrabo OVE | energetske pisarne | AURE | nevladne organizacije
energija
zakaj OVE
vrste OVE
financiranje OVE
primeri dobre prakse
aktualno
povezave
kontakt
 

Primeri dobre prakse

Raba obnovljivih virov že dolgo ni le teorija o oskrbi s čisto energijo. Po svetu, pa tudi v Sloveniji, obstaja že veliko primerov, ki lahko služijo kot zgled za pospeševanje rabe obnovljivih virov energije. Nekaj takšnih primerov je predstavljenih na teh straneh, več pa jih je mogoče najti na naslednji povezavi: http://www.energie-cites.eu/cities/page.php?lang=en&dir=5&cat=1&sub=1 
primeri iz Slovenije | primeri iz EU | podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo tehnologijo za izrabo OVE | energetske pisarne | AURE | nevladne organizacije