primeri iz Slovenije | primeri iz EU | podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo tehnologijo za izrabo OVE | energetske pisarne | AURE | nevladne organizacije
energija
zakaj OVE
vrste OVE
financiranje OVE
primeri dobre prakse
aktualno
povezave
kontakt
 

Nevladne organizacije

Nevladne organizacije

V Sloveniji obstaja tudi nekaj nevladnih organizacij in civilnih pobud, ki se ukvarjajo s promocijo obnovljivih virov energije. Marsikje imajo na voljo zanimive informacije o rabi OVE, pogosto pa so z nasveti pripravljeni tudi priskočiti na pomoč. Najpomembnejše NVO, ki se ukvarjajo z OVE so: 
primeri iz Slovenije | primeri iz EU | podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo tehnologijo za izrabo OVE | energetske pisarne | AURE | nevladne organizacije