primeri iz Slovenije | primeri iz EU | podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo tehnologijo za izrabo OVE | energetske pisarne | AURE | nevladne organizacije
energija
zakaj OVE
vrste OVE
financiranje OVE
primeri dobre prakse
aktualno
povezave
kontakt
 

Podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo tehnologije za izrabo OVE

V sosednjih državah, pa tudi v ostalih državah EU obstaja veliko podjetij, ki prodajajo ali proizvajajo tehnologije, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije. Čeprav ne veliko, jih je tudi v Sloveniji nekaj. Tukaj jih predstavljamo z namenom, olajšati iskanje ponudnikov tistim, ki se odločijo za rabo OVE. 
primeri iz Slovenije | primeri iz EU | podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo tehnologijo za izrabo OVE | energetske pisarne | AURE | nevladne organizacije